Jak vyměnit vypínač osvětlení

 Dům 
22. května 2015 20:30 / redakce
  0
📷
1 fotografie v galerii
Výměna vypínače je spíše estetickou záležitostí. Wikimedia Commons/Numb631
Pro ovládání osvětlení máme možnost zvolit dva druhy vypínačů. V bytových místnostech běžných rozměrů je vhodné použít jednopólový vypínač. Na schodištích a ve velkých místnostech, kde chceme zapínat a vypínat osvětlení z více míst, se hodí schodišťový vypínač.

1. Odmontování krytu

Nejprve se odmontuje kryt vypínače. Vhodným šroubovákem, který zasuneme mezi kryt a rámeček vypínače, lehce zmáčkneme kryt, tak aby se na boku uvolnil.

2. Sejmutí krytu

Kryt vyjmeme celý ven, tím se zpřístupní vypínač. !POZOR! vypínač je stále pod napětím, nedotýkáme se šroubků ani vodičů, hrozí úraz el. proudem!

3. Zkoušečka

Fázovou zkoušečkou můžeme zjistit, zda je vypínač pod napětím, tedy zda nám jde do vypínače proud. Pokud do zásuvky proud nejde, je někde přerušený přívod proudu. V tomto případě do vypínače proud jde, ale vypínač je po několika letech používání nefunkční a je třeba ho vyměnit za nový.

4. Jistič

Před samotným zásahem do vodivých částí vypínače je třeba odpojit vypínač od el. proudu. Vypne se příslušný jistič - tedy páčka jističe se přepne do polohy "O" (dolů). Tím máme jistotu, že do vypínače proud nejde a nehrozí tak úraz el. proudem v případě dotyku vodivých částí.

5. Kontrola zkoušečkou

Máme proud vypnutý jističem. Pro jistotu ještě zkontrolujeme, zda do vypínače proud opravdu nejde (může se stát, že vypneme špatný jistič apod.).

Zkoušečkou zkontrolujeme všechny kontaktní šroubky. Pokud se kontrolka na žádném šroubku nerozsvítí, můžeme začít s odpojováním vodičů.

6. Odpojení vodičů

Vhodným šroubovákem povolíme šroubky ve vypínači.

7. Uvolnění vodičů

Vodiče uvolníme. Pomocí šroubováku je vytlačíme od šroubků tak aby šel vypínač vyndat.

8. Povolení šroubků rámečku

Nyní je třeba povolit šroubovákem dva šroubky které drží rámeček vypínače. Není třeba je úplně vyšroubovávat, ale jen povolit aby šlo rámečkem pootočit.

9. Natočení rámečku

Po povolení šroubků rámeček natočíme tak, aby se hlavičky šroubků dostaly k rozšířeným otvorům a rámeček šel vysunout ven.

10. Vyjmutí vypínače

Může se stát, že jsou pro uchycení rámečku použité šroubky s větší hlavičkou než je průměr otvoru v rámečku, pak se musí šroubky vyšroubovat úplně. Nyní stačí jen vypínač vysunout. Tím je demontáž vypínače dokončena.

11. Nový vypínač

Na novém vypínači musíme nejprve odmontovat kryt a to pomocí šroubováku, který jemně zatlačíme mezi rámeček a kryt vypínače.

Před jakoukoliv prací na elektrickém zařízení odpojte zařízení od el. proudu!

12. Sejmutí krytu

Kryt po odtlačení šroubovákem vyndáme.

13. Nasazení rámečku

Rámeček vypínače nasadíme otvory na šroubky v krabici ve stěně. Před montáží si ještě raději zkontrolujte zda jsou vodiče odpojené od el. proudu!

14. Zajištění rámečku

Rámeček vypínače si ustavíme do roviny a přitáhneme zajišťovací šroubky.

15. Povolení šroubků

Šroubovákem povolíme kontaktní šroubky tak aby se pod jejich hlavu vešel vodič.

16. Zapojení vodičů

Pomocí prstů nebo vhodných kleští nasuneme vodiče pod hlavy povolených šroubů.

17. Utažení šroubů

Kontaktní šrouby dotáhneme přiměřeně tak aby vodič pevně držel, ale abychom nepoškodili plastové díly vypínače.

18. Nasazení krytu

Nyní zbývá jen nasadit kryt vypínače na boku krytu jsou výstupky, které mají zapadnout do otvorů v rámečku vypínače. Jednu stranu krytu nasadíme výstupkem do rámečku.

19. Montáž krytu

Pomocí šroubováku lehce zmáčkneme bok krytu a druhou rukou kryt namáčkneme do rámečku vypínače. Jakmile zacvakne výstupek krytu do otvoru v rámečku je hotovo.

20. Zapnutí přívodu el. proudu

Když je vše zapojeno a zakryto je čas na zapnutí přívodu el. proudu na příslušný jistič přepneme do polohy "I" (nahoru) a můžeme vyzkoušet nový vypínač.
Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Hollywoodský glamour: Odhalení módních trendů celebrit

Styl

Pět věcí, které ženám ničí orgasmus. Prostě se jich zbavte

Tech

I detektor lži se dá podvést. Víte, jak funguje, a dokázali byste ho obelhat?