Proudový chránič vás ochrání

 Ostatní 
29. srpna 2017 15:08 / Marie Popelková
  0
📷
1 fotografie v galerii
Proudový chránič je velice šikovné zařízení, které může v rizikových ochránit váš život.  Shutterstock
Princip proudového chrániče je založen na vyhodnocení rozdílu proudů, které tečou do spotřebiče a které se vracejí zpátky do uzlu zdroje. Je-li rozdíl větší než nastavená mez, dojde k vybavení proudové- ho chrániče. To znamená, že projde-li část proudu mimo chránič, například porušenou izolací nebo částí těla, proudový chránič toto vyhodnotí jako poruchu a obvod rozepne.

Od února roku 2009 je v platnosti nová podoba normy, která upravuje ochranu před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 edice 2), ta mimo jiné nařizuje opatřit každý nový a nově zrekonstruovaný rodinný dům, byt či kancelář proudovými chrániči. Respektive nařizuje instalovat tento ochranný prvek ke každému přístupnému elektrickému okruhu, ke všem přístupným zásuvkám do 20 A u domovních instalací.

Proč proudové chrániče

Vaše dítě může třeba strčit hřebík do zásuvky, partnerku napadne fenovat si vlasy ve vaně, elektroinstalace bude mít na nějakém místě poškozenu izolaci a podobně. Proudový chránič to přitom pozná ve zlomku vteřiny (do 0,2 vteřiny) a vypne proud. Vy sice dostanete „ránu,“ ale tak miniaturní, že se vám nic nestane.

Rozdělení proudových chráničů

Proudové chrániče podle citlivosti na druh proudu

a) chrániče typu AC
Chrániče tohoto typu jsou vhodné pro ochranu v elektrických rozvodech nebo jejich částech, v kterých se mohou vyskytnout jen střídavé reziduální proudy. Pulzující stejnosměrné složky reziduálního proudu snižují citlivost tohoto typu chrániče. V bytové výstavbě má typ AC dominantní použití.

b) chrániče typu A
Chrániče typu A jsou vhodné pro ochranu v elektrických rozvodech nebo jejich částech, v kterých se mohou vyskytnout jak střídavé, tak i pulzující stejnosměrné reziduální proudy. V bytové výstavbě má omezené použití. Některé levné domácí spotřebiče používají pro regulaci výkonu diodu (jednocestné usměrnění), např. vysoušeče vlasů. Je tedy mimo jiné vhodný pro ochranu zásuvek, do kterých lze předpokládat připojení takovýchto spotřebičů, např. zásuvek v koupelně.

c) chrániče typu B
Chrániče typu B jsou vhodné pro ochranu v elektrických rozvodech nebo jejich částech, v kterých se mohou vyskytnout jak střídavé, ale i pulzující stejnosměrné reziduální proudy, tak i hladké stejnosměrné reziduální proudy. Vzhledem k velmi omezenému použití je většina dodavatelů nemá ve své základní nabídce. V bytové výstavbě se nepoužívají. 

Proudové chrániče podle vypínací charakteristiky (časového zpoždění vypnutí)

a) chrániče pro všeobecné použití – bez zpoždění
Odolnost těchto chráničů proti rázovému proudu (8/20 s) je 250 A. Mohou vybavovat okamžitě po vzniku vypínacího reziduálního proudu (vypínací čas není zdola omezen). Chrániče pro všeobecné použití zaručují dostatečnou odolnost proti obvyklým zapínacím proudům.

b) chrániče se zpožděním min. 10 ms
Odolnost těchto chráničů proti rázovému proudu (8/20 s) je 3 kA. Jejich doba nepůsobení (zpoždění) je minimálně 10 ms. Maximální vypínací časy v závislosti na velikosti vypínacího reziduálního proudu jsou stejné jako u chráničů pro všeobecné použití. Tyto chrániče zaručují velkou odolnost, a to nejen proti zapínacím proudům, ale také proti krátkodobým proudům vyvolaným spínacím přepětím při použití odrušovacích kapacitních filtrů nebo atmosférickým přepětím při použití přepěťových ochran. Významně omezují počet nežádoucích vypnutí.

c) selektivní proudové chrániče se zpožděním min. 40 ms
Odolnost těchto chráničů proti rázovému proudu (8/20 s) je 5 kA. Jejich doba nepůsobení je minimálně 40 ms. Mají ještě větší odolnost proti krátkodobým proudům. Splňují podmínky z hlediska automatického odpojení od zdroje v případě poruchy pro maximální doby odpojení 0,4 a 0,2 s (nutno uvažovat vypínací reziduální proud větší než jmenovitý reziduální proud). Používá se většinou jako hlavní chránič. Umožňují dosažení selektivity mezi proudovými chrániči.

Proudové chrániče podle funkční závislosti na napájecím napětí

a) funkčně nezávislé  
Ochranná funkce těchto proudových chráničů není závislá na napětí sítě nebo na pomocném zdroji. Vypnutí chrániče v případě jeho aktivace, tj. vzniku vypínacího reziduálního proudu, zajišťuje energie nastřádaná jeho zapnutím a samotný vypínací reziduální proud. Proudové chrániče tohoto druhu mohou podle v současné době platných norem zajišťovat jak doplňkovou ochranu, tak také ochranu při poruše.

b) funkčně závislé
Chrániče funkčně závislé na napájecím napětí musí pracovat v rozmezí 0,85 až 1,1 jmenovitého pracovního napětí. Tyto chrániče se dále dělí na chrániče vypínající a na chrániče nevypínající automaticky při poruše napájecího napětí.

Reklama
Nejčtenější články
Reklama

Mohlo by vás zajímat

Celebrity

Móda a kultura: Jak kulturní rozmanitost ovlivňuje módní trendy?

Styl

Turecko 2024: Klenot mezi dovolenkovými destinacemi

Dům a zahrada

Jak efektivně odstranit starý nátěr ze dřeva a co k tomu použít